Användarvillkor

Allmänt

Dessa användarvillkor gäller för de sökverktyg (”Söktjänster”) som tillhandahålls på webbplatsen www.carly.se av Carly AB, 556967-2206 (”Carly”). Genom att använda Söktjänsterna godkänner Du dessa användarvillkor.

Om Carly

Söktjänsterna innebär att Du kostnadsfritt kan göra sökningar och jämförelser av de besiktningsstationer som finns i Sverige och som huvudsakligen erbjuder tjänster för fordonsbesiktning.

Alla eventuella bokningar avseende besiktningsbolagens tjänster görs direkt på respektive bolags hemsida eller deras kundsupport. Carly säljer inte självt några tjänster på carly.se och tar heller inget ansvar för de tjänster som marknadsförs på marknadsplatsen. Se vidare ”Ansvar för information på carly.se” nedan.

Immateriella rättigheter med mera

Alla immateriella rättigheter till carly.se samt det material (inklusive texter och bilder) som förekommer på carly.se ägs och innehas av Carly AB och, i förekommande fall, respektive besiktningsbolag. Materialet får inte kopieras, distribueras eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats, utan Carlys skriftliga medgivande.

Ansvar för information på carly.se

Carly arbetar för att tillhandahålla aktuell och uppdaterad information på carly.se avseende besiktningsbolagens tjänster. Informationen på carly.se kommer i huvudsak från besiktningsbolagens hemsidor och Carly kan därför inte garantera att informationen är korrekt eller uppdaterad. Carly har heller inte något ansvar för informationen om besiktningsbolagens tjänster, eller information som publiceras på respektive besiktningsbolags webbplats eller på annan webbplats med länk till eller från carly.se.
Carly ansvarar inte för eventuella förluster, kostnader eller skador som kan uppstå genom Ditt nyttjande av Söktjänsterna eller av Dig utförda beställningar eller köp avseende besiktningsbolagens tjänster.
Det är besiktningsbolagen som har ansvar för alla eventuella kundrelationer med Dig och som uppkommer med anledning av Ditt nyttjande av Söktjänsterna.

Carly förbehåller sig rätten att när som helst ta bort innehåll och information avseende besiktningsbolagens tjänster eller annan information på carly.se utan föregående meddelande på carly.se.

Användaruppgifter

Carly ansvarar för att behandling av dina användaruppgifter sker enligt Personuppgiftslagen (PUL). Du har vid förfrågan rätt till information om vilka personuppgifter om dig som behandlas samt rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter.

Carly sparar dina personuppgifter i en kunddatabas för att tillhandahålla och administrera Carlys tjänster och kan använda din e-postadress för att skicka ut inbjudan och annan information via e-post samt för att påminna dig om förestående besiktning. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter i annat fall än då tredje part utför tjänster för Carlys räkning. Dessa företag får dock inte sprida uppgifterna vidare eller använda dem i något annat syfte.