Boka besiktning

Jämför alla besiktningsstationer

Klart!

Vi skickar en påminnelse till dig i god tid innan du ska göra din nästa besiktning


Bilbesiktning

Användaromdöme för Bilbesiktning:
(4.2 av 5) - 998 omdömen

Tack vare alla våra användare har vi lyckats betygsätta alla besiktningsstationer i Sverige. Vi har tillsammans samlat in hundratals omdömen, vilket gör det enklare för alla när man ska hitta rätt station till nästa bilbesiktning.

Besiktningens historia

Under 1963 fattade regering och riksdag beslut om att Bilprovningen AB skulle grundas och 1 juli, 1964, öppnade de första provningsverksamheterna för besiktning på sju orter runt om i Sverige. Provningsverksamheterna var Stockholm - Frihamnen, Kalmar, Oskarshamn, Västervik, Helsingborg, Arvika och Söderhamn. Under året utökades antalet stationer för besiktning och vid nyåret fanns det närmare 40 stycken runtom i Sverige. 1 januari, 1965, inträdde även den periodiska besiktningskontrollen och redan under de första åren märktes en tydlig minskning av olyckor.

1970 infördes miljökontroll på bensindrivna fordon, och 1972 började även kontrollen omfatta dieseldrivna fordon och är sedan dess ett krav under en besiktning. Efter det har det skett en rad förändringar som syftat till att förbättra miljökraven på våra fordon, som till exempel 1976 när avgasrening blev obligatoriskt och 1989 när avgasreningskraven skärptes - som i praktiken innebar krav på katalysator.

Bilprovningen har även förbättrats genom en rad teknikinnovationer som exempelvis 1996 när besiktningsteknikerna började föra besiktningsprotokoll med hjälp av en handdator istället för med penna och papper, eller 2000 när kunder kunde börja boka besiktning via Internet. Ett sätt att öka tillgängligheten för sina kunder var även när Bilprovningen 2008 började med lördagsöppet, vilket underlättade för de som inte hade tid att ta sitt fordon för besiktning under arbetsveckorna.

Transportstyrelsen och SWEDAC är ansvariga myndigheter

Transportstyrelsen grundades 2009 och är en sammanslagning mellan flera olika organ, bland andra Luftfartsstyrelsen, Järnvägsstyrelsen och Vägtrafikinspektionen samt Trafikregistret från Vägverket. Transportstyrelsen är sedan dess den myndighet som utfärdar de föreskrifter och krav som ligger till grund för besiktning av fordon, samt även efterser att föreskrifterna och kraven följs.

SWEDAC - Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll - är den myndighet som ackrediterar, dvs granskar och godkänner, de bolag som avser att jobba med besiktning av fordon samt certifieringsorgan som ska certifiera besiktningstekniker. För även om monopolet på besiktning har upphört är det inte vilka företag som helst som får utföra besiktning. SWEDAC ställer en rad krav på besiktningsföretagen, bland annat på rätt teknisk kompetens och utrustning men även på oberoende. Företag som vill utföra besiktning får exempelvis inte också ägna sig åt bilförsäljning eller fordonsreparationer.

SWEDAC:s ackreditering säkerställer kvalitén på besiktning

Sedan marknaden för besiktning avreglerades 2010 har antalet aktörer ökat. Innan avreglering fanns endast Svensk Bilprovning som utförde besiktning. Sedan avregleringen är några av de nya, större aktörer på marknaden Clearcar, Carspect, Besikta, Dekra och Opus Bilprovning. Gemensamt för alla bolag som utför besiktning är att de alla har blivit ackrediterade av SWEDAC vilket innebär att tjänsten besiktning är densamma oavsett vilket bolag du väljer. Kraven som SWEDAC ställer på besiktningsbolagen är för att säkerställa att kvalitén på deras tjänster håller samma höga nivå. Det innebär att du som fordonsägare med gott förtroende kan vända dig till den station för besiktning som passar just dig bäst utan att behöva oroa dig för kvalitén på tjänsten ska skifta.

Du kan läsa mer om de olika bolagen för besiktning här:

Bilprovningen
Opus Bilprovning
Dekra
Besikta
Clearcar
Carspect

Utökade kontrollbesiktningar ger ett mervärde för ditt fordon

Många besiktningsstationer erbjuder numera även extra tjänster där en vanlig kontrollbesiktning kompletteras med en mer utförlig kontroll av ditt fordon. Det kan vara klokt att göra detta i samband med kontrollbesiktningen för att få reda på mer information om vilket skick bilen är i. En utökad kontroll i samband med fordonets besiktning kan bidra till att öka värdet vid en försäljning av fordonet eller helt enkelt för att upptäcka eventuella brister för att kunna sätta in åtgärder tidigt. Om inte eventuella brister upptäcks i tid riskerar du att drabbas av dyra och stora reparationer, som kanske hade kunnat undvikas. En utökad kontrollbesiktning kan därmed ses som en extra försäkring.

Alla stationer för besiktning tar inte emot alla fordon

På många besiktningsstationer kan du besikta de allra typer av fordon, medan det finns många andra stationer för besiktning som däremot inte tar emot alla fordon - då ofta tyngre fordon. Vanligtvis beror det på att stationerna helt enkelt inte är dimensionerade för den typen av besiktning. I andra fall kan det bero på att stationen helt enkelt valt att inte fokusera på alla typer av fordon. Därför är det smart att i förväg kolla vilka stationer som finns i ditt närområde och som passar för den typ av besiktning som du är intresserad av. Och det gör du så klart enklast på Carly.se

Årlig besiktning för flesta fordon

Besiktning av personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar - med en maximal totaltvikt på 3500 kg
Det vanligaste fordonet på våra svenska vägar är personbilar som väger under 3500 kg. För den typen av fordon infaller den första besiktningen 3 år efter att den togs i bruk, fordonets andra besiktning sker efter 5 år och därefter varje år. För personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar med en totalvikt på maximalt 3500 kg finns ett system för att du som fordonägare ska veta när det är dags för besiktning, du kan läsa mer om det här. Du som fordonsägare får inte längre någon kallelse till besiktning utan det är numer därför ditt eget ansvar att se till att ditt fordon genomgår en besiktning i tid. Genom att fylla i ditt registreringsnummer och mejl-adress nedan kan vi på Carly hjälpa dig att hålla reda på när det är dags för besiktning, på så vis undviker att du får körförbud på ditt fordon.

Missa inte din besiktning - låt Carly påminna dig när det är dags för besiktning
Påminn mig vid nästa besiktning

Påminn mig!

Skicka mig gratis påminnelse innan nästa besiktning.

Besiktning av tunga fordon
Personbilar, lastbilar och bussar med tillhörande släpvagnar med en totaltvikt över 3500 kg räknas som tunga fordon och ska kontrollbesiktas första gången inom 1 år från det datum då det ställdes på. Därefter ska det besiktas 12 månader från när den månad det senast besiktades. Exempel: Om ditt fordon besiktades 16 maj ska det besiktas senast 31 maj nästkommande år.

Besiktning av MC och bildragna släpvagnar med en totalvikt under 3500 kg
Senast 48 månader efter det att fordonet togs i trafik ska det in på besiktning för första gången. Därefter ska det kontrollbesiktas senast 12 månader från den månad det senast kontrollbesiktades.